SKŁAD RADY ADMINISTRACYJNEJ MBP W KEDENCJI 2011-2013
GRUPA RZĄDOWA

CZŁONKOWIE TYTULARNI:

Członkowie stali

Afryka

Ameryka

Azja - Pacyfik

Europa


ZASTĘPCY CZŁONKÓW

Afryka

Ameryka

Azja - Pacyfik

Europa

GRUPA PRACOWNICZA

CZŁONKOWIE TYTULARNI:

ZASTĘPCY CZŁONKÓW

GRUPA PRZEDSIĘBIORCÓW

CZŁONKOWIE TYTULARNI:

ZASTĘPCY CZŁONKÓW