WYSTĄPIENIE DELEGATA PRZEDSIĘBIORCÓW, 
IZABELI OPĘCHOWSKIEJ - ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO
100. SESJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY 9 CZERWCA 2011 R.


Panie Przewodniczący,

Panie, Panowie,

Sytuacja gospodarcza w Polsce nie jest zła. Prognozuje się że tempo rozwoju gospodarczego w Polsce wyniesie w tym roku 4,1 proc. PKB dzięki publicznym inwestycjom w infrastrukturę, inwestycjom prywatnym i prawdopodobnemu wzrostowi konsumpcji. Jednocześnie stoimy przed wyzwaniem konieczności obniżenia deficytu poniżej 3 proc. w 2012.

Powodem wzrostu w Polsce był i jest nadal rosnący popyt wewnętrzny. Tym tłumaczy jeden z najlepszych w UE wyników za rok 2010 - 3,8 proc. PKB. Pracodawcy podkreślają, że służy temu m.in. mocny rynek pracy, "który przetrwał kryzys w dużej mierze bez szwanku". Pracodawcy w obecnym roku prognozują "umiarkowany" wzrost zatrudnienia i wzrost płac, dzięki którym wzrosną wydatki gospodarstw domowych. W Polsce nie odczuwamy silnych następstw kryzysu. Jednakże trzeba być czujnym i rozsądnym w wydatkowaniu pieniędzy. Nierozsądne decyzje mogą spowodować ciężką sytuację dla przedsiębiorców szczególnie w sektorze MSP.

Mimo to sytuacja finansów publicznych ulega pogorszeniu co ogranicza wielkość transferów socjalnych. W takiej sytuacji rząd proponuje reformy które nie sprzyjają rozwojowi dialogu społecznego. Dialog ten się osłabia. Reformy proponowane przez rząd polski mają chronić grupy najsłabsze. Jak to bywa w takich sytuacjach, rząd proponuje zmiany mało popularne dla społeczeństwa ponieważ najczęściej związane są z redukcją przywilejów socjalnych.

Organizacje pracodawców zrzeszone w Komisji Trójstronnej dostrzegają i rozumieją propozycje związków zawodowych w zakresie ochrony najuboższych, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że w sytuacji stanu finansów publicznych, będzie powodowało negatywne skutki dla budżetu państwa.

W zeszłym roku rząd przedstawił założenia zmian w funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, które miały rozwiązać problemy systemu emerytalnego ale również miały ograniczyć poziom długu publicznego, na który mają duży wpływ. W obecnych czasach nie można wyłącznie liczyć na państwo. Należy uruchomić zawczasu indywidualną przezorność i podejmować wszelkie działania aby zabezpieczyć swój dochód emerytalny. Trzeba poddać dokładnej analizie koszty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych i dążyć do ich minimalizacji i racjonalizacji. Tak aby były najbardziej efektywne dla ubezpieczonych. Dialog osłabia się również poprzez problemy występujące w procesie konsultacji obowiązującym w Polsce. Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

Aby jednak takie konsultacje odbywały się w sposób skuteczny i efektywny strona społeczna musi być podmiotem włączanym w ten proces. Niestety w Polsce zdarza się, że w szczególności kontrowersyjne propozycje nie są konsultowane z partnerami społecznymi. Terminy konsultacji nie są przestrzegane co często powoduje niemożność przeprowadzenia konsultacji – w szczególności wśród swoich organizacji członkowskich. Jedynie resort pracy przestrzega obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Inne ministerstwa – pomimo że są członkami Komisji Trójstronnej – często nie konsultują z partnerami społecznymi swoich propozycji aktów prawnych bądź zmian legislacyjnych.

Organizacje pracodawców, we współpracy ze związkami zawodowymi, postarają się zmienić sytuację z problemami związanymi z konsultacją. Zobowiązują się z zachowaniem zasad dialogu społecznego rozwiązywać problemy, które nie będą negatywnie wpływały na funkcjonowanie finansów publicznych kraju, co może doprowadzić do poważnego kryzysu.