WYSTĄPIENIE DELEGATA PRZEDSIĘBIORCÓW, 
IZABELI OPĘCHOWSKIEJ - ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO
102. SESJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY 12 CZERWCA 2013 R.


Panie Przewodniczący,

Panie, Panowie

Mimo że, Polska dotychczas była postrzegana na tle innych krajów Unii Europejskiej jako zielona wyspa to sytuacja gospodarcza w Polsce stale się pogarsza. Prognozuje się, że tempo rozwoju gospodarczego w Polsce zmniejszy się do 1,8 proc. PKB. Nasz kraj czeka mocne spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia do 14,3%.

Ekonomiści są zgodni - zagrożeniem dla polskiej gospodarki jest sytuacja w strefie euro. Nie wiadomo w jakim kierunku ona podąża. Prawdopodobnie Euroland przetrwa w obecnym kształcie. Jednak recesja okaże się bardziej długotrwała niż do tej pory oczekiwano.

Aby złagodzić skutki kryzysu ekonomicznego rząd polski wraz z partnerami społecznymi podjął szereg łagodzących inicjatyw. Mają one na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego. Najważniejsze rozwiązania dotyczą rynku pracy i utrzymania miejsc pracy. Podjęto prace nad zmianami w kodeksie pracy dotyczącymi uelastycznienia czasu pracy oraz zmian w okresach rozliczeniowych. Proponowano wprowadzenie elementów ruchomego czasu pracy. Pewne rozwiązania związane były również z obniżką wynagrodzenia stawek za nadgodziny w szczególności u przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 50 osób. Dla mikro firm wsparcie ma pochodzić głównie z Funduszu Pracy, dla małych i średnich przeznaczona będzie ustawa antykryzysowa, a dla dużych – nowe zasady organizacji i rozliczania czasu pracy.

Te rozwiązania nie uzyskały poparcia związków zawodowych. Próbowały one zablokować prace nad tymi niezbędnymi zmianami, nie rozumiejąc że w czasie kryzysu najważniejsze jest utrzymanie miejsc pracy oraz powstrzymanie likwidacji przedsiębiorstw. Należy podkreślić, że upadek zakładu pracy, choćby małego, powoduje utratę zatrudnienia dla min. 4-5 osób.

Z drugiej strony rząd wprowadził wydłużenie do roku czasu urlopu macierzyńskiego. Zapowiedział, że urlopy mają zostać wydłużone od 1 września 2013 r., przy zachowaniu wynagrodzenia w wysokości 80%. Chociaż organizacjom pracodawców nie spodobał się ten pomysł, wiedząc że odbije się on na funkcjonowaniu przedsiębiorstw uznano to jednak za konieczność przy niżu demograficznym, jaki jest obecnie w Polsce.

Aby złagodzić negatywne nastroje pojawiające się wśród związków zawodowych, w prace Komisji Trójstronnej włączył się Premier RP. Optymistycznym akcentem dla przyszłości dialogu społecznego w Polsce jest fakt iż, nie wszystkie organizacje związków zawodowych opowiedziały się negatywnie za zaproponowanym przez rząd rozwiązaniami, uznając iż ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu jest oczekiwana w wielu firmach. Organizacje pracodawców zrzeszone w Komisji Trójstronnej dostrzegają i rozumieją propozycje związków zawodowych w zakresie ochrony miejsc pracy, ale trzeba sobie zdać sprawę, że w sytuacji stanu finansów publicznych, będzie to powodowało negatywne skutki dla budżetu państwa. Pracodawcy wystosowali list do pracowników i bezrobotnych, podkreślając, że tak ważne jest aby w niepewnej sytuacji, kiedy niepokoimy się o przyszłość, należy szukać porozumienia i rozwiązania trudnych spraw w drodze dialogu. Im bardziej konkurencyjna będzie polska gospodarka - tym wyższy będzie popyt, bezrobocie przestanie rosnąć i będą powstawać nowe miejsca pracy. Pracodawcy wnioskują o możliwości korzystania z rozwiązań wspierających przedsiębiorstwa i promujących zatrudnienie.

Organizacje pracodawców, starają się przekonywać związki zawodowe, że nie zawsze należy twardo stać przy swoich przekonaniach. Chcielibyśmy w drodze zasad dialogu społecznego rozwiązywać problemy, które nie będą negatywnie wpływały na funkcjonowanie rynku pracy, co może doprowadzić do poważnego kryzysu i wyjadu młodych ludzi za granicę. Mamy przekonanie, że jest to jedyna słuszna droga, która pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania pozwalające na maksymalne łagodzenie skutków kryzysu, przy czym będą to rozwiązania satysfakcjonujące obie strony.