Po raz pierwszy w historii
Międzynarodowej Organizacji Pracy Polska obejmuje przewodnictwo Rady Administracyjnej MBP

Genewa, piątek 13 czerwca 2008 r.

– Niewątpliwie jest to wielki zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność. Polska po raz pierwszy w historii Międzynarodowej Organizacji Pracy objęła przewodnictwo Rady Aministracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie. Na wniosek państw europejskich Ambasador Zdzisław Rapacki z Polskiej Stałej Misji przy ONZ w Genewie, po uzyskaniu jednomyślnej zgody członków Rady Administracyjnej, przez rok będzie jej przewodniczącym. Jest to niezmiernie ważny moment, bowiem MOP w przyszłym roku będzie obchodzić 90. lecie istnienia i tę uroczystą 98. Sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy w 2009 roku otworzy Pan Ambasador.

.(opr. T.W.)