Ambasador Juan Somavia po raz trzeci Dyrektorem Generalnym Międzynarodowego Biura Pracy

Genewa, poniedziałek, 17 listopada 2008 r.

Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy podczas 303. Sesji wybrała ambasadora Juana Somavię na funkcję Dyrektora Generalnego MBP na lata 2009 - 2014. Jest to kolejna, trzecia pięcioletnia kadencja Juana Somavii. Dla przypomnienia cytujemy okresy pełnienia funkcji Dyrektora Generalnego MBP prez jego poprzedników.

Albert Thomas (Francja) 1919 - 32
Harold B. Butler (Wielka Brytania) 1932-38
John G. Winant (USA) 1938 - 41
Edward J. Phelan (Irlandia) 1941-48
David A. Morse (USA) 1948 - 70
Wilfred Jenks (Wielka Brytania) 1970 - 73
Francis Blanchard (Francja) 1974 - 89
Michel Hansenne (Belgia) 1989 - 99
Juan Somavia (Chile) 1999 -

Dyrektor Generalny Juan Somavia jest inicjatorem i wielkim promotorem światowego programu Decent Work - Godziwa Praca.

.(opr. T.W.)