Sudan Południowy 184. Krajem Członkowskim MOP

Genewa, środa 25 maja 2012 r.

– Republika Południowego Sudanu stała się 184. członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy w wyniku złożenia w Genewie, listu Ministra Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Południowego Sudanu Nhiala Deng Nhiala,. stwierdzającego w imieniu rządu, że Sudan Południowy formalnie przyjmuje zobowiązania wynikające z Konstytucji MOP.
Członkostwo Południowego Sudanu rozpoczyna się od 29 kwietnia 2012 r.
Republika Sudanu Południowego; afrykańskie państwo ze stolicą w Dżubie powstałe 9 lipca 2011 roku w wyniku porozumienia rządu sudańskiego z Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu, które zakończyło II wojnę domową w Sudanie – najdłuższą wojnę domową w Afryce.

Ludność 10 625 000
Powierzchnia 619 745 km2

.(opr. T.W.)