Guy Ryder został wybrany na stanowisko Dyrektora Generalnego MBP, jako dziesiąty DG w historii MOP

Genewa, poniedziałek 28 maja 2012 r.

– W dniu 28 maja 2012 r. Rada Administracyjna wybrała na stanowisko Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie Guya Rydera (56). Był on jednym z 9 kandydatów. Po raz pierwszy w historii organizacji został wybrany kandydat zgłoszony przez Grupę Pracowniczą RA. Guy Ryder od 2002 r. do 2010 r. był liderem największej na świecie organizacji pracowniczej ICFTU, a następnie ICTU.
Oficjalnie obejmie stanowisko 1 października 2012 r.jako 10. w historii MOP
Dyrektor Generalny

.(opr. T.W.)