Wyspy Cooka 186. Krajem Członkowskim MOP

Genewa, wtorek 16 czerwca 2015 r.

– W dniu 16 czerwca 2015 r. Międzynarodowa Konferencja Pracy na 104. Sesji przyjęła w poczet Międzynarodowej Organizacji Pracy Wyspy Cooka jako 186. państwo członkowskie.W imieniu rządu, premier Henry Puna złożył list datowany na 30 marca 2015 r. stwierdzający, że Wyspy Cooka formalnie przyjmują zobowiązania wynikające z Konstytucji MOP.
Ludność 18 740 (2007)
Powierzchnia 236,7 km2
15 wysp i atoli

.(opr. T.W.)