VII EUROPEJSKA REGIONALNA KONFERENCJA PRACY
BUDAPESZT 14-18 LUTEGO 2005

PROBLEMY PRACY W EUROPIE PO ROZSZERZENIU UE

W dniach 14-18 lutego 2005 r. w Budapeszcie obradowała VII Europejska Regionalna Konferencja Pracy. Uczestniczyły w niej trójstonne delegacje z 46 krajów Europy na 50 zaproszonych.Zarejestrowano 85 delegatów rządowych, 44 przedsiębiorców oraz 43 delegatów pracowniczych. Ponadto zarejestrowano 82 doradców rządowych, 55 doradców przedsiębiorców i 91 doradców pracowniczych. Na prawach obserwatorów w konferncji uczestniczyły, Stolica Apostolska oraz Korea jako organizator 14. Azjatyckiej Regionalnej Konferencji Pracy.

Obradom przewodniczył Gabor Csimar Minister Zatrudnienia i Pracy Węgier. W głównym panelu zatytuowanym "Czy dialog społeczny przeżyje globalizację?" wzięli udział premierzy, Luksemburga (prezydencja UE) Jean-Claude Juncker, WęgierFerenc Gyurcsany, Malty Lawrance Gonzi, Kazachstanu Danial Achmetow oraz przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Przedsiębiorców Francois Perigot i sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych John Monks. Dyskusja prowadzona była w oparciu o dwa dokumenty przygotowane przez Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie "Działalność MOP 2001-2004. Współpraca w zmieniającym się środowisku" oraz "Zarządzając przekształceniem. Rządzenie dla godziwej pracy".

Dyskusja dotyczyła również tak ważnych zagadnień jak zatrudnienie ludzi młodych, starzejących się społeczeństw i systemów emerytalnych, tzw. fexicurity rynków pracy, czyli elastyczności, stabilności i bezpieczeństwa rynków pracy, jak również problemów migracji pracowników. Podkreślano bardzo dużą rolę przestrzegania Fundamentalnych Standardów Pracy w tym wolności związkowej i prawa do rokowań zbiorowych. Paradoksem w bogatej Europie jest to, że przy starzejących się społeczeństwach i odchodzących z rynków pracy coraz wiekszch grup pracowników, bezrobocie młodych jest powszechnie dwukrotnie wyższe od bezrobocia średniego.

Polska delegacja uczestniczyła w następującym składzie:

Strona rządowa
Piotr Kulpa
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy
Strejczek Jarosław - radca w Departamencie Systemu Narodów Zjednoczonych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Danuta Stefańska - doradca ministra, Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Strona przedsiębiorców
Leszek Karwowski
- delegat przedsiębiorców, wiceprzewodniczący Konfederacji Polskich Pracodawców
Zbigniew Lenart - doradca, Członek Zarządu Polskiego Związku Rzemiosła
Hanna Pernal - doradca, ekspert, Konfederacja Polskich Pracodawców

Strona pracownicza
Tomasz Wójcik
, NSZZ"Solidarność",członek Komisji Krajowej oraz
Ryszard Łepik, OPZZ, wiceprzewodniczący - delegaci pracowniczy
Tadeusz Wojtasik - zastępca delegata pracowniczego,ekspert Forum
Zuzanna Górska - doradca pracowniczy, ekspert,NSZZ"Solidarność"
Jaskółka Ewa - doradca pracowniczy, ekspert, Forum

W czasie obrad plenarnych z polskiej delegacji głos zabrał Minister Piotr Kulpa oraz delegat pracowniczy Tomasz Wójcik. W dyskusjach panelowych zabierali również głos Zuzanna Górska, Ryszard Łepik oraz Tomasz Wójcik. Ponadto Tomasz Wójcik jako wiceprzewodniczący Grupy Pracowniczej wystąpił w przemówieniach zamykających obrady.

Konferencja przyjęła również dokument pt. WNIOSKI, który jako redagowany do ostatniej chwili, zostanie wkrótce ogłoszony drukiem i będzie dostępny w internecie.


Tomasz Wójcik - wystąpienie w czasie VII ERKP
  Pobierz: [pdf][rtf] - (pol.) ; [pdf] [rtf] - (ang.)

migawki z konferencji

Przed otwarciem Konferencji Premier Luksemburga Jean-Claude Juncker Partnerzy społeczni w zgodnej drodze na obrady Stół prezydialny - pierwszy z lewej Tomasz Wójcik
Węgrzy przyjęli delegatów po królewsku Parlament sala obrad Imponujący budynek Parlamentu Węgierskiego Hotel Corinthia - miejsce obrad
Odpowiedzialny za całość konferencji ze strony MBP Cun Damen z Małżonką Michaił Wołyniec, legendarny przywódca Wolnych Ukraińskich Związków Zawodowych Aleksander Jaroszuk szef niezależnego związku zawodowego Białorusi Zuzanna Górska - po zabraniu głosu
Panel na najwyższym szczeblu,czterech premierów, DyrektorGeneralny MBP, Przewodniczacy Miedz. Org. Przedsiębiorców i Sekretarz Generalnt ETUC Część Polskiej Delegacji na sali obrad Przedsiębiorcy i związkowcy w Parlamencie Węgierskim Kontakty gospodarcze Polska-Ukraina?
Węgrzy zaimponowali kuchnią Trio uroczych skrzypaczek uświetniło przyjęcie w Parlamencie Kuluary Niektórzy przymierzali się do Parlamentu...Węgierskiego

T.W. 19.02.2005