Jan Paweł II odszedł z tego świata
2 kwietnia 2005 r.

Wrocław, 3 kwietnia 2005 r.

W dniu 2 kwietnia 2005 o godz. 21.37 zmarł Jego Świątobliwość Jan Paweł II Papież - Głowa Kościoła Katolickiego. W opinii wielu Wielki i Święty. Cały świat zamarł na tę wiadomość, chociaż stan Jego zdrowia w ostatnich dniach wskazywał na taką ewentualność. Przywódcy religijni całego świata oddali Mu cześć i modlili się za Niego. Nie znany jest w historii taki precedens. Również przywódcy polityczni jednogłośnie ocenili Jego odejście jako ogromną stratę dla procesu pokojowego na świecie.

Nie jest to właściwe miejsce nawet na próbę oceny dokonań Jana Pawła II. Są one tak rozległe i doniosłe, że upłynie jeszcze wiele czasu zanim ludzkość zrozumie i ogarnie te czyny, nauczanie i Jego osobisty przykład. Wydaje się, że w tym miejscu dobrze będzie przypomnieć, iż Jan Paweł II jest autorem Encyklik o niezwykłym społecznym ciężerze gatunkowym. Nie będzie z pewnością przesadą stwierdzenie, że gdyby ludzkość wprowadziła wskazania zawarte w tych Encyklikach, niepotrzebne by były, ani Międzynarodowe Standardy Pracy, ani sama Międzynarodowa Organizacja Pracy. Proponuję odświeżenie lektury tych Encyklik jako fragment hołdu należnego naszemu wielkiemu Rodakowi - wielkiemu Przyjacielowi każdego człowieka.

Jan Paweł II był gościem specjalnym 68. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w dniu 15 czerwca 1982 r. Wygłosił wówczas przemówienie, w języku francuskim, do zgromadzonych z całego świata delegatów. Tekst encykliki Laborem Exercens został opublikowany również przez wydawnictwo Międzynarodowego Biura Pracy.


T.W. 3.04.2005


»Redemptor Hominis - Jan Paweł II
»Dives in Misericordia - Jan Paweł II
»Laborem Exercens - Jan Paweł II
»Sollicitudo rei socialis - Jan Paweł II
»Centesimus Annus - Jan Paweł II

Przemówienie Jana Pawła II 15.06.1982 r. w czasie 68. Sesji MKP w Genewie
wersja angielska
wersja francuska

Przemówienie Jana Pawła II 15.06.1982 r. do grupy rządowej
Przemówienie Jana Pawła II 15.06.1982 r. do grupy pracowniczej
Przemówienie Jana Pawła II 15.06.1982 r. do grupy przedsiębiorców