Czarnogóra 179. Państwem Członkowskim MOP

Wrocław, czwartek 19 lipca 2006r.

Republika Czarnogóry została 179. Państwem Członkowskim Międzynarodowej Organizacji Pracy w następstwie wpłynięcia do Genewy listu od Ministra Spraw Zagranicznych Miodraga Vlahovica, stwierdzającego w imieniu rządu, iż Republika Czarnogóry formalnie przyjmuje zobowiązania wynikające z Konstytucji MOP.

Członkostwo Republiki Czarnogóry rozpoczęło się 14 lipca 2006 r. Kraj ten jest członkiem Narodów Zjednoczonych od 22 czerwca 2006 r.


inf. ILO Geneva
tlum. T.W. 3.04.2005