Brunei Darussalam 180. Państwem Członkowskim MOP

Wrocław, środa 23 stycznia 2007r.

Monarchia Brunei Darussalam leżąca na wyspie Borneo, a licząca niespełna 400 tys. mieszkańców, została 180. Państwem Członkowskim Międzynarodowej Organizacji Pracy w następstwie wpłynięcia do Genewy listu od Ministra Spraw Wewnętrznych Pehin Dato Adanan Yusofa, stwierdzającego w imieniu rządu, iż Brunei Darussalam formalnie przyjmuje zobowiązania wynikające z Konstytucji MOP.

Członkostwo Brunei Darussalam rozpoczęło się 17 stycznia 2007 r. Kraj ten jest członkiem Narodów Zjednoczonych od 21 września 1984 r.

.(opr. T.W.)