Komitet ds. Wolności Związkowych(CFA)


  P R Z E W O D N I C Z Ą C Y  
(zawsze z Grupy Rządowej )
GRUPA PRACOWNICZA

  • w składzie:
    3 osoby
GRUPA RZĄDOWA

  • w składzie:
    3 osoby
GRUPA PRZEDSIĘBIORCÓW

  • w składzie:
    3 osoby

Komitet rozpatruje skargi i wystąpienia dotyczące łamania wolności związkowych

zamknij okno