STRUKTURA MOP


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRACY

Trójstronne delegacje 187. krajów członkowskich
(5 czerwca 2016)

RADA ADMINISTRACYJNA

Międzynarodowy Instytut Badań nad Pracą
Centrum
Szkoleniowe
w Turynie
Dyrektor Generalny

Międzynarodowe Biuro Pracy

Biura Regionalne
Korespondenci Krajowi