» Encykliki papieskie dotyczące spraw społecznych
» Konwencja o zakazie pracy nocnej kobiet z 1906 r.
» Europejska Karta Społeczna


Encykliki papieskie
dotyczące spraw społecznych

Prosimy o wybranie dokumentu:

[strona otworzy się w nowym oknie]» Rerum Novarum - Leon XIII

» Quadragesimo Anno - Pius XI

» Przemówienie radiowe z 1 czerwca 1941 r. - Pius XII

» Mater et Magistra - Jan XXIII

» Pacem in Terris - Jan XXIII

» Octogesima Adveniens - Paweł VI

» Populorum Progressio - Paweł VI

» Redemptor Hominis - Jan Paweł II

» Dives in Misericordia - Jan Paweł II

» Laborem Exercens - Jan Paweł II

» Sollicitudo rei socialis - Jan Paweł II

» Centesimus Annus - Jan Paweł II