Inne ważne dokumentyProsimy o wybranie dokumentu:

» Konwencja o zakazie pracy nocnej kobiet z 1906 r.

» Encykliki papieskie dotyczące spraw społecznych

» Europejska Karta Społeczna