Partnerzy Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej

Związki zawodowe

Forum Związków Zawodowych

Związki Przedsiębiorców

Konfederacja LEWIATAN