Konwencje
Międzynarodowej Organizacji Pracy
ratyfikowane przez PolskęKonstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy, 1919.
(1954-04-13 zm. Dz.U.54.44.204), (1963-06-03 zm. Dz.U.63.48.269), (1974-11-01 zm. Dz.U.77.1.1)


Dz.U.48.43.308

Konwencje ratyfikowane przez Polskę (89 konwencji)

2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 62, 68, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 127, 129, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 159, 160, 161, 170, 176, 178, 182


Konwencje ratyfikowane przez Polskę (aktualnie obowiązujące, 36)

14, 15, 29, 77, 78, 81, 87, 95, 96, 98, 100, 102, 105, 111, 115, 120, 122, 124, 129, 135, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 159, 160, 161, 170 , 176, 178, 182


Konwencja Nr 2 dotycząca bezrobocia.
Waszyngton. 28 listopada 1919.


Dz.U.25.54.364


Konwencja Nr 5 w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej.
Waszyngton. 28 listopada 1919. Wycofana 22 marca 1978 r.


Dz.U.25.54.366


Konwencja Nr 6 w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle.
Waszyngton. 28 listopada 1919.


Dz.U.25.54.368


Konwencja Nr 7 określająca najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce.
Genua. 9 lipca 1920. Wycofana 22 marca 1978 r.


Dz.U.25.54.370


Konwencja Nr 8 w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Genua. 9 lipca 1920.


Dz.U.25.54.372


Konwencja Nr 9 w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy.
Genua. 10 lipca 1920.


Dz.U.25.54.374


Konwencja Nr 10 w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie.
Genewa. 16 listopada 1921. Wycofana 22 marca 1978 r.


Dz.U.25.54.376


Konwencja Nr 11 o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych.
Genewa. 12 listopada 1921.


Dz.U.25.54.378


Konwencja Nr 12 w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli.
Genewa. 12 listopada 1921.


Dz.U.25.54.380


Konwencja Nr 13 w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie.
Genewa. 17 listopada 1921.


Dz.U.25.54.382


Konwencja Nr 14 o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.
Genewa. 17 listopada 1921.


Dz.U.25.54.384


Konwencja Nr 15 ustalająca najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach.
Genewa. 11 listopada 1921. Wycofana 22 marca 1978 r.


Dz.U.25.54.386


Konwencja Nr 16 o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach.
Genewa.11 listopada 1921.


Dz.U.25.54.388


Konwencja Nr 17 w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy
Genewa. 17 listopada 1921.


Dz.U.37.86.617


Konwencja Nr 18 o odszkodowaniach za choroby zawodowe.
Genewa.10 czerwca 1925.


Dz.U.


Konwencja Nr 19 o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.
Genewa.10 czerwca 1925.


Dz.U.28.63.576


Konwencja Nr 22 dotycząca umowy najmu marynarzy.
Genewa.26 lipca 1926.


Dz.U.31.106.821


Konwencja Nr 23 dotycząca repatrjacji marynarzy.
Genewa.26 lipca 1926.


Dz.U.31.106.821


Konwencja Nr 24 dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych.
Genewa. 15 czerwca 1927.


Dz.U.49.31.219


Konwencja Nr 25 dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych.
Genewa. 15 czerwca 1927.


Dz.U.49.31.221


Konwencja Nr 27 dotycząca wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach.
Genewa. 21 czerwca 1929.


Dz.U.32.76.682


Konwencja Nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej.
Genewa. 28 czerwca 1930.


Dz.U.59.20.122
- zał.


Konwencja Nr 35 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodrstw domowych.
Genewa. 26 czerwca 1933.


Dz.U.49.31.223


Konwencja Nr 36 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych.
Genewa. 26 czerwca 1933.


Dz.U.49.31.225


Konwencja Nr 37 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodrstw domowych.
Genewa. 26 czerwca 1933.


Dz.U.49.31.227


Konwencja Nr 38 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych.
Genewa. 26 czerwca 1933.


Dz.U.49.31.229


Konwencja Nr 39 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodrstw domowych.
Genewa. 26 czerwca 1933.


Dz.U.49.31.231


Konwencja Nr 40 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych.
Genewa. 26 czerwca 1933.


Dz.U.49.31.233


Konwencja Nr 42 o chorobach zawodowych (zrewidowana).
Genewa. 21 czerwca 1934.


Dz.U.49.31.235


Konwencja Nr 45 dotycząca zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach.
Genewa. 21 czerwca 1935.


Dz.U.58.29.124
- zał.


Konwencja Nr 48 dotyczącą ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci.
Wypowiedziana dnia 9 czerwca 1973 r. uchwałą Rady Państwa Nr 11/U/73. Wypowiedzenie weszło w życie dnia 10 sierpnia 1974 r.
Genewa. 22 czerwca 1935.


Konwencja Nr 62 w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym.
Genewa. 23 czerwca 1937.


Dz.U.51.11.83
- zał.


Konwencja Nr 68 dotycząca zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach.
Seattle. 27 czerwca 1946.


Dz.U.54.44.194
- zał.


Konwencja Nr 69 dotycząca świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych
Seattle. 27 czerwca 1946.


Dz.U.54.44.196
- zał.


Konwencja Nr 70 dotycząca zabezpieczenia socjalnego marynarzy..
Nie weszła w życie. Nie publikowana.


Konwencja Nr 73 dotycząca badania lekarskiego marynarzy.
Seattle. 29 czerwca 1946.


Dz.U.54.44.198
- zał.


Konwencja Nr 74 dotycząca świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy.
Seattle. 29 czerwca 1946.


Dz.U.54.44.200
- zał.


Konwencja Nr 77 dotycząca lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych.
Montreal. 9 października 1946.


Dz.U.48.46.338.


Konwencja Nr 78 dotycząca lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych.
Montreal. 9 października 1946.


Dz.U.48.46.33.


Konwencja Nr 79 dotycząca ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych.
Montreal. 9 października 1946.


Dz.U.48.46.340


Konwencja Nr 80 dotycząca częściowej rewizji konwencyj uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach.
Montreal. 9 października 1946.


Dz.U.48.46.341


Konwencja Nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu.
Genewa. 11 lipca 1947.


Dz.U.97.72.450


Konwencja Nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych.
San Francisco. 9 lipca 1948.


Dz.U.58.29.125
- zał.


Konwencja Nr 90 dotycząca pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowana w 1948 r.).
San Francisco. 7 lipca 1948.


Dz.U.68.37.259
- zał.


Konwencja Nr 91 dotycząca płatnych urlopów marynarzy (zrewidowana w 1949 r.).
Genewa. 18 czerwca 1949.


Dz.U.68.39.277
- zał.


Konwencja Nr 92 dotycząca pomieszczenia załogi na statku (zrewidowana w 1949 r.).
Genewa.18 czerwca 1949.


Dz.U.54.44.202
- zał.


Konwencja Nr 95 dotycząca ochrony płacy.
Genewa.1 lipca 1949.


Dz.U.55.38.234
- zał.


Konwencja Nr 96 dotycząca płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowana w 1949 r.).
Genewa.1 lipca 1949.


Dz.U.55.38.236
zał.


Konwencja Nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych.
Genewa. 1 lipca 1949.


Dz.U.58.29.126
- zał.


Konwencja Nr 99 dotycząca metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie.
Genewa. 28 czerwca 1951.


Dz.U.77.39.176
- zał.


Konwencja Nr 100 dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości.
Genewa. 29 czerwca 1951.


Dz.U.55.38.238
- zał


Konwencja Nr 101 dotycząca płatnych urlopów w rolnictwie.
Genewa. 26 czerwca 1952.


Dz.U.58.29.123
- zał.


Konwencja Nr 102 dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.
Genewa. 28 czerwca 1952.


Dz.U.113.1065


Konwencja Nr 103 dotycząca ochrony macierzyństwa.
Genewa. 28 czerwca 1952.


Dz.U.76.16.99


Konwencja Nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej.
Genewa. 25 czerwca 1957.


Dz.U.59.39.240
- zał.


Konwencja Nr 108 dotycząca krajowych dowodów tożsamości marynarzy.
Genewa. 13 maja 1958.


Dz.U.94.103.501


Konwencja Nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu.
Genewa. 25 czerwca 1958.


Dz.U.61.42.218
- zał.


Konwencja Nr 112 dotycząca najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie.
Genewa. 19 czerwca 1959. Wycofana 22 marca 1978 r.


Dz.U.66.32.192
- zał.


Konwencja Nr 113 dotycząca badania lekarskiego rybaków.
Genewa. 19 czerwca 1959.


Dz.U.80.11.31
- zał.


Konwencja Nr 115 dotycząca ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym.
Genewa. 22 czerwca 1960.


Dz.U.65.8.45
- zał.


Konwencja Nr 116 zmieniająca częściowo konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych trzydziestu dwóch sesjach, mająca na celu ujednolicenie postanowień dotyczących przygotowywania przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy sprawozdań o stosowaniu konwencji.
Genewa. 26 czerwca 1961.


Dz.U.64.21.131
- zał.


Konwencja Nr 119 dotycząca zabezpieczenia maszyn.
Genewa. 25 czerwca 1963.


Dz.U.77.14.53
- zał.


Konwencja Nr 120 dotycząca higieny w handlu i biurach.
Genewa. 8 lipca 1964.


Dz.U.68.37.261
- zał.


Konwencja Nr 122 dotycząca polityki zatrudnienia.
Genewa. 9 lipca 1964.


Dz.U.67.8.31
- zał.


Konwencja Nr 123 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach.
Genewa. 22 czerwca 1965. Wycofana 21 sierpnia 2000 r.
Pobierz: [pdf] [rtf]


Dz.U.70.8.62
- zał.


Konwencja Nr 124 dotycząca badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach.
Genewa. 23 czerwca 1965.


Dz.U.68.37.263
- zał.


Konwencja Nr 127 dotycząca ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika.
Genewa. 28 czerwca 1967.


Dz.U.73.25.142
- zał.


Konwencja Nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie.
Genewa. 25 czerwca 1969.


Dz.U.97.72.452


Konwencja Nr 133 dotycząca pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające).
Genewa. 30 października 1970.


Dz.U.94.107.512


Konwencja Nr 134 dotycząca zapobiegania wypadkom marynarzy przy pracy.
Genewa. 30 października 1970.


Dz.U.80.28.117
- zał.


Konwencja Nr 135 dotycząca ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień.
Genewa. 23 czerwca 1971.


Dz.U.77.39.178
- zał.


Konwencja Nr 137 dotycząca społecznych następstw wprowadzania nowych metod w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach.
Genewa. 25 czerwca 1973.


Dz.U.79.10.60
- zał.


Konwencja Nr 138 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia.
Genewa. 26 czerwca 1973.


Dz.U.78.12.53
- zał.


Konwencja Nr 140 dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego.
Genewa. 24 czerwca 1974.


Dz.U.79.16.100
- zał.


Konwencja Nr 141 dotycząca organizacji pracowników rolnych i ich roli w rozwoju gospodarczym i społecznym.
Genewa. 23 czerwca 1975.


Dz.U.94.22.76


Konwencja Nr 142 dotycząca roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich.
Genewa. 23 czerwca 1975.


Dz.U.79.29.164
- zał.


Konwencja Nr 144 dotycząca trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzenia w życie norm w sprawie pracy.
Genewa. 21 czerwca 1976.


Dz.U.94.103.503


Konwencja Nr 145 dotycząca ciągłości zatrudnienia marynarzy.
Genewa. 28 października 1976.


Dz.U.79.29.166
- zał.


Konwencja Nr 147 dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych.
Genewa. 29 października 1976.


Dz.U.97.72.454


Konwencja Nr 148 dotycząca środowiska pracy (zanieczyszczenie powietrza, hałas,wibracje).
Genewa. 20 czerwca 1977.


Dz.U.04.29.255


Konwencja Nr 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego.
Genewa. 21 czerwca 1977.


Dz.U.81.2.4
- zał.


Konwencja Nr 151 dotycząca ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej.
Genewa. 27 czerwca 1978.


Dz.U.94.22.78


Konwencja Nr 159 dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Genewa. 20 czerwca 1983.


Dz.U.04.9.68


Konwencja Nr 160 dotycząca statystyki pracy.
Genewa. 25 czerwca 1985.


Dz.U.94.60.246


Konwencja Nr 161 dotycząca pracowniczych służb zdrowia.
Genewa. 26 czerwca 1985.


Dz.U.04.85.796


Konwencja Nr 170 dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji chemicznych w pracy.
Genewa. 6 czerwca 1990 r.


Dz.U.05.9.62


Konwencja Nr 176 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach.
Genewa. 22 czerwca 1995 r.


Dz.U.00.60.699


Konwencja Nr 178 dotycząca inspekcji warunków pracy i życia marynarzy. Genewa. 22 października 1996 r.


Dz.U.01.125.1365


Konwencja Nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci.
Genewa. 17 czerwca 1999 r.


Dz.U.01.125.1364