96. SESJA
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY
29 maja - 15 czerwca 2007 r.Delegat rządowy
Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej:
Kazimierz Kuberski

Delegat rządowy
Wiceminister Spraw Zagranicznych:
Janusz Stańczyk

Delegat przedsiębiorców:
Michał Boni

Delegat związkowy:
Zygmunt Cybulski

Zdzisław Śladowski zastępca delegata przedsiębiorców, wystąpienie w czasie 96. Sesji MKP
wersja angielska

 

Zygmunt Cybulski wystąpienie w czasie 96. Sesji MKP
     wersja angielska