98. SESJA
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY
2 - 19 czerwca 2009 r.Delegat rządowy
Ambasador:
Zdzisław Rapacki

Delegat rządowy
Wiceminister Pracy
i Polityki Społecznej:
Radosław Mleczko

Delegat przedsiębiorców:
Izabela Opechowska

Delegat związkowy:
Andrzej Chwiluk


DELEGACJA


Rząd

Andrzej Misztal, zastępca delegata
Magdalena Nojszewska-Dochev, Zastępca delegata
Monika Ksieniewicz, doradca
Renata Lemieszewska, doradca
Joanna Maciejewska, doradca
Magdalena Wysocka-Madej, doradca

Przedsiębiorcy

Zdzisław Śladowski, zastępca delegata, KPP
Tadeusz Kliś, doradca, ZRP
Michał Maksymiuk, doradca,KPP
Jacek Męcina, doradca, KPPP Lewiatan

Pracownicy

Tomasz Wójcik, zastępca delegata, NSZZ Solidarność
Zygmunt Mierzejewski, doradca, FORUM
Tadeusz Chwałka, doradca, FORUM
Piotr Ostrowski, doradca, OPZZ
Anna Wolańska, doradca, NSZZ Solidarność

T. Wójcik (Solidarność), Magdalena Wysocka (Rząd) Przedsiębiorca - Rząd Delegaci Przedsiębiorcy- Związkowcy
Związkowcy z FORUM w środku