101. SESJA
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY
30 maja - 14 czerwca 2012 r.Delegat rządowy
Wiceminister Pracy
i Polityki Społecznej:
Jacek Męcina

Delegat rządowy
Ambasador:
Remigiusz Henczel

Delegat przedsiębiorców:
Zdzisław Śladowski

Delegat związkowy:
Tomasz Wójcik


ZASTĘPCY I DORADCY DELEGATÓW


Rząd

Renata Lemieszewska, zastępca delegata
Magdalena Nojszewska-Dochev, Zastępca delegata
Dariusz Karnowski, doradca
Wojciech Kuraszyk, doradca
Jerzy Ciechański, doradca
Marek Waleśkiewicz, doradca
Katarzyna Tuszyńska, doradca

Przedsiębiorcy

Izabela Opęchowska, zastępca delegata, ZRP
Janusz Gardawski,doradca
Jacek Kokot, doradca, ZRP
Michał Maksymiuk, doradca,Pracodawcy RP
Piotr Sarnecki, KPPP Lewiatan

Pracownicy

Edmund Szynaka, zastępca delegata, Forum Związków Zawodowych
Bolesław Bartnik, doradca, OPZZ
Roman Michalski, doradca, Forum Związków Zawodowych
Piotr Ostrowski, doradca, OPZZ
Anna Wolańska, doradca, NSZZ Solidarność

WYSTĄPIENIA DELEGATÓW

 • Minister Jacek Męcina wystąpienie w czasie 101. Sesji MKP
 • wersja angielska
  Przemawia Minister Jacek Męcina Przemawia Minister Jacek Męcina
 • wersja wideo (RealPlayer - nagranie ILO)
 • Zdzisław Śladowski wystąpienie w czasie 101. Sesji MKP
 • wersja angielska
  Przemawia Zdzislaw Sladowski Przemawia Zdzislaw Sladowski
 • wersja wideo (RealPlayer - nagranie ILO)

 •  


     Edmund Szynaka FZZ Izabela Opechowska ZRP Piotr Sarnecki KPPP Lewiatan Piotr Ostrowski OPZZ
  Anna Wolańska NSZZ Solidarność Roman Michalski FZZ Doradcy_zwiazkowi Zwiazkowcy.jpg
  Bolesław Bartnik OPZZ Prof. Janusz Gardawski Michal_Maksymiuk Pracodawcy RP Jerzy Ciechański MPiPS i Piotr Sarnecki Lewiatan
  Przedsiebiorcy Izabela Opechowska ZRP i Jacek Kokot ZRP Gratulacje po przemowieniu ministra Polska delegacja-fragment