103. SESJA
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY
28 maja - 12 czerwca 2014 r.Delegat rządowy
Wiceminister Pracy
i Polityki Społecznej:
Jacek Męcina

Delegat rządowy
Ambasador:
Remigiusz Henczel

Delegat przedsiębiorców:
Michał Maksymiuk, Pracodawcy RP

Delegat związkowy:
Tomasz Wójcik, NSZZ Solidarność


ZASTĘPCY I DORADCY DELEGATÓW


Rząd

Renata Lemieszewska, zastępca delegata
Magdalena Nojszewska-Dochev, Zastępca delegata
Alicja Guszkowska, zastępca delegata
Agnieszka Bolesta, doradca
Jerzy Ciechański, doradca
Paweł Targoński, doradca
Marek Waleśkiewicz, doradca

Przedsiębiorcy

Izabela Opęchowska, zastępca delegata, ZRP
Grzegorz Baczewski,Konfederacja Lewiatan
Jacek Kokot, doradca, ZRP
Zbigniew Lenart, doradca,ZRP
Zdzisław Śladowski, doradca, Pracodawcy RP

Pracownicy

Jacek Dubiński, zastępca delegata, OPZZ
Paweł Śmigielski, doradca, OPZZ
Krzysztof Małecki, doradca, Forum Związków Zawodowych
Halina Peplińska, doradca, Forum Związków Zawodowych
Anna Wolańska, doradca, NSZZ SolidarnośćWYSTĄPIENIA DELEGATÓW

Ambasador Remigiusz Henczel wystąpienie w czasie 103. Sesji MKP
 • wersja wideo (RealPlayer - nagranie ILO)
 • wersja angielska
 • wersja polska
 • wersja głosowa
 • Michał Maksymiuk wystąpienie w czasie 103. Sesji MKP
 • wersja wideo (RealPlayer - nagranie ILO)
 • wersja angielska
 • wersja polska
 • wersja głosowa
 • Tomasz Wójcik wystąpienie w czasie 103. Sesji MKP
 • wersja wideo (RealPlayer - nagranie ILO)
 • wersja angielska
 • wersja polska
 • wersja głosowa
 • Otwarcie 103.Sesji MKP


  Polska Delegacja na 103. MKP Związkowcy Magdalena Nojszewska-Dochev rząd Przedsiębiorcy Izabela Opęchowska ZRP Michał Maksymiuk Pracodawcy RP Paweł Śmigielski OPZZ, Krzysztof Małecki Forum, Halina Peplińka Forum  Tomasz Wójcik NSZZ Solidarność, Zbigniew Lenart ZRP Krzysztof Malecki FORUM Przedsiębiorcy Zbigniew Lenart Halina Peplińska Forum, Anna Wolańska NSZZ Solidarność Anna \wolańska Solidarność, Zuzanna Muskat-Górska ICTU  Ambasador Polski przy Narodach Zjednoczonych w Genewie
  w dniu 6 czerwca zaprosił trójstronną delegację na lunch


  Delegacja w ambasadzie Delegacja w ambasadzie Delegacja w ambasadzie Delegacja w ambasadzie Delegacja wambasadzie delegacja w ambasadzie