104. SESJA
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY
1 - 13 czerwca 2015 r.Delegat rządowy
Wiceminister Pracy
i Polityki Społecznej:
Jacek Męcina

Delegat rządowy
Ambasador:
Remigiusz Henczel

Delegat przedsiębiorców:
Jacek Kokot, ZRP

Delegat związkowy:
Stanisław Różycki, OPZZ


ZASTĘPCY I DORADCY DELEGATÓW


Rząd

Renata Lemieszewska, zastępca delegata
Dariusz Mańczyk, zastępca delegata
Jerzy Baurski, zastępca delegata
Jerzy Baurski, zastępca delegata
Magdalena Nojszewska-Dochev, zastępca delegata
Jerzy Ciechański, doradca
Agata Oklińska, doradca
Hanna Świątkiewicz-Zych, doradca
Marcin Parnowski, doradca

Przedsiębiorcy

Michał Maksymiuk, zastępca delegata, PR
Grzegorz Baczewski, doradca,Konfederacja Lewiatan
Juliusz Gardawski, doradca,SGH
Izabela Opęchowska, doradca, ZRP
Zdzisław Śladowski, doradca, Pracodawcy RP

Pracownicy

Tomasz Wójcik, zastępca delegata, NSZZ Solidarność
Krzysztof Małecki, doradca, Forum Związków Zawodowych
Dariusz Potyrała, doradca, OPZZ
Marek Mnich, doradca, Forum Związków Zawodowych
Anna Wolańska, doradca, NSZZ SolidarnośćWYSTĄPIENIA DELEGATÓW

Minister Jacek Męcina wystąpienie w czasie 104. Sesji MKP
 • wersja angielska
 • wersja głosowa
 • Jacek Kokot wystąpienie w czasie 104. Sesji MKP
 • wersja francuska
 • wersja polska
 • wersja głosowa
 • Stanisław Różycki wystąpienie w czasie 104. Sesji MKP
 • wersja angielska
 • wersja polska
 • wersja głosowa
 • Otwarcie 104.Sesji MKP


  Polska Delegacja na 104. MKP Związkowcy Magdalena Nojszewska-Dochev rząd, Krzysztof Małecki Forum Przedsiębiorcy Izabela Opęchowska ZRP Michał Maksymiuk Pracodawcy RP Delegacja - otwarcie 104 sesji MKP  Zdzisław Śladowski i Michał Maksymiuk PR Grzegorz Baczewski i Renata Lemieszewska czekając na otwarcie czekając na otwarcie  Ambasador Polski przy Narodach Zjednoczonych w Genewie Remigiusz Henczel
  w dniu 3 czerwca 2015 zaprosił trójstronną delegację na lunch


  Delegacja w ambasadzie Delegacja w ambasadzie Delegacja w ambasadzie Delegacja w ambasadzie Delegacja wambasadzie delegacja w ambasadzie