105. SESJA
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY
30 maja - 10 czerwca 2016 r.Delegat rządowy
Wiceminister Pracy
i Polityki Społecznej:
Stanisław Szwed

Delegat rządowy
Ambasador:
Piotr Stachańczyk

Delegat przedsiębiorców:
Michał Maksymiuk, Konfederacja Lewiatan

Delegat związkowy:
Adam Gliksman, NSZZ Solidarność


ZASTĘPCY I DORADCY DELEGATÓW


Rząd

Renata Lemieszewska, zastępca delegata
Dariusz Mańczyk, zastępca delegata
Magdalena Nojszewska-Dochev, zastępca delegata
Jerzy Baurski, zastępca delegata
Jerzy Ciechański, doradca
Agata Oklińska, doradca
Jacqueline Kacprzak , doradca

Przedsiębiorcy

Izabela Opęchowska, zastępca delegata, ZRP
JacekKokot, doradca, ZRP
Jacek Męcina, doradca,Konfederacja Lewiatan
Zdzisław Śladowski, doradca, Pracodawcy RP
Iwona Szmitkowska, doradca, Pracodawcy RP

Pracownicy

Piotr Ostrowski, zastępca delegata, OPZZ
Krystyna Ciemniak, doradca, Forum Związków Zawodowych
Jacek Dubiński, doradca, OPZZ
Roman Michalski, doradca, Forum Związków Zawodowych
Anna Wolańska, doradca, NSZZ SolidarnośćWYSTĄPIENIA DELEGATÓW

Ambasador Piotr Stachańczyk • wersja angielska
 • wersja głosowa • Michał Maksymiuk • wersja angielska
 • wersja głosowa • Wystąpienie Anny Wolańskiej w sprawie Białourusi podczas posiedzenia Komitetu Stosowania Standardów
 • wersja angielska

 • DELEGACI i DORADCY

  PRZEDSIĘBIORCY


  Izabela Opęchowska Jacek Kokot Iwona Szmitkowska Zdzisław Śladowski Jacek Męcina

  PRACOWNICY

  Anna Wolańska Solidarność Piotr Ostrowski OPZZ Krystyna Ciemniak FORUM ZZ Jacek Dubinski OPZZ Roman_Michalski FORUM ZZ

  Migawki ze 105. Sesji MKP  Trzon polskiej delegacji na 105. Sesję MPK

  Delegaci bez strony rządowej

  Tradycyjne spotkanie delegacji w Ambasadzie RP

  Ambasador oczekuje na swoją kolej