102. SESJA
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRACY
5 - 20 czerwca 2013 r.Delegat rządowy
Wiceminister Pracy
i Polityki Społecznej:
Jacek Męcina

Delegat rządowy
Ambasador:
Remigiusz Henczel

Delegat przedsiębiorców:
Izabela Opęchowska ZRP

Delegat związkowy:
Jacek Dubiński OPZZ


ZASTĘPCY I DORADCY DELEGATÓW


Rząd

Renata Lemieszewska, zastępca delegata
Magdalena Nojszewska-Dochev, Zastępca delegata
Jerzy Ciechański, doradca
Ewa Rybicka, doradca
Małgorzata Szyłko-Skoczny, doradca
Paweł Targoński, doradca
Agnieszka Hardej-Januszek, doradca

Przedsiębiorcy

Zdzisław Śladowski, zastępca delegata, Pracodawcy RP
Janusz Gardawski,doradca SGH
JolantaJaworska, KPPP Lewiatan
Jacek Kokot, doradca, ZRP
Michał Maksymiuk, doradca,Pracodawcy RP

Pracownicy

Tomasz Wójcik, zastępca delegata, NSZZ Solidarność
Renata Górna, doradca, OPZZ
KrzysztofMałecki, doradca, Forum Związków Zawodowych
Roman Michalski, doradca, Forum Związków Zawodowych
Anna Wolańska, doradca, NSZZ SolidarnośćWYSTĄPIENIA DELEGATÓW

Minister Jacek Męcina wystąpienie w czasie 102. Sesji MKP
 • wersja wideo (RealPlayer - nagranie ILO)
 • wersja angielska
 • wersja polska
 • wersja głosowa
 • Izabela Opęchowska wystąpienie w czasie 102. Sesji MKP
 • wersja wideo (RealPlayer - nagranie ILO)
 • wersja angielska
 • wersja polska
 • wersja głosowa
 • Jacek Dubiński wystąpienie w czasie 102. Sesji MKP
 • wersja wideo (RealPlayer - nagranie ILO)
 • wersja angielska
 • wersja polska
 • wersja głosowa
 • Głosowanie - Zdzisław Śladowski - przedsiębiorcy
  Tomasz Wójcik - pracownicy


  Glosowanie Zdzisław Śladowski.jpg Glosowanie Tomasz Wójcik.jpg  Głosowanie - nad przyjęciem budżetu na lata 2014-2015


  Magdalena_Nojszewska-Dochev rząd Jerzy Baurski rząd Zdzisław_Śladowski -Przedsiębiorcy Jacek_Dubinski OPZZ  WYSTĄPIENIE Anny Wolańskiej NSZZ Solidarność
  w sprawie Białorusi - Komitet Stosowania Standardów

 • wersja angielska
 •    Roman Michalski Krzysztof Malecki FZZ Prof. Janusz Gardawski Magdalena Nojszewska-Dochev doradca rządowy Tomasz Wójcik Solidarność
  Anna Wolańska NSZZ Solidarność, Renata Górny OPZZ Renata Górna OPZZ Zdzisław Śladowski Pracodawcy RP Jerzy Ciechański doradca rządowy
  Magdalena Nojszewska-Dochev oraz Agnieszka Hardej-Januszek rząd Małgorzata Szyłko-Skoczny oraz w tle Ewa Rybicka rząd Zdzisław Śladowski Michał Maksymiuk Jacek Dubiński Krzysztof Małecki Forum ZZ
  Ewa Rybicka- Zdzislław Śladowski -Jolanta Jaworska Zdzisław Śladowski - Jolanta Jaworska Ewa Rybicka rząd Izabela Opechowska.i Jacek Kokot